Cuvinte de suflet

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Reflecțiile mele

Featuring Top 6/10 of Reflecțiile mele

citește

Orlando di Lasso

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Citat favorit

Există pentru noi un lucru mai bun în care să ne angajăm decât în controlul omului de către om. Medicul ar trebui să educe poporul să-şi întoarcă privirile de la omenesc la dumnezeiesc. În loc să-i înveţe pe cei bolnavi să depindă de fiinţele umane pentru vindecarea sufletului şi trupului, el ar trebui să-i îndrume către Acela care-i poate mântui în chip desăvârşit pe toţi cei ce vin la El. El, care a făcut mintea omului, ştie care este nevoia minţii. Numai Dumnezeu este Acela care poate tămădui.

Înregistrările mele

Vlad Ardeiaș

Conferinta 'Pornografia

Virgiliu Gheorghe – conferința despre pornografie

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Efectele MassMedia

Erotismul, pornografia -efectele asupra vieții umane

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Pornografia

Expunerea prelungită la pornografie favorizează nu numai nemulţumire, ci chiar aversiune faţă de afecţiunea soţului. încep să-şi facă apariţia atitudini cinice faţă de dragoste, iar «plăcerile sexuale mai mari se consideră a putea fi obţinute fără afecţiune faţă de parteneri.» Aceste efecte sunt valabile atât pentru bărbaţii, cât şi pentru femeile care au avut o expunere prelungită la pornografie, cu consecinţa că scăderea satisfacţiei sexuale este cauzată de nemulţumirea crescută faţă de comportamentul sexual normal al soţului". Soţul sau familia în general devin principala piedică în satisfacerea obsesiilor sexuale.

Stavilă pentru decăderea morală

Vorbind despre starea de decădere morală a lumii din zilele din urmă, Hristos spune că ea avea să fie la fel ca şi pe vremea lui Noe şi a lui Lot, înainte de potop şi de nimicirea cetăţilor Sodomei şi Gomorei. Dumnezeu priveşte asupra lumii stricate de astăzi cu aceiaşi indignare, ca şi asupra lumii dinainte de potop, când „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ, şi că toate închipuirile gândurilor din inima lui, erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău”. — Geneza 6, 5. {AS 2.1}
„Starea lumii noastre este alarmantă. Oriunde ne îndreptăm privirea vedem debilitate, chipuri pipernicite, membre paralizate, capete diformate şi schilodiri de orice fel. Păcatul, nelegiuirea şi violarea legilor naturii sunt cauza acestor îngrămădiri de jale şi suferinţe asupra oamenilor, O mare parte din tineretul care trăieşte astăzi este fără valoare. Deprinderile lor stricate le nimicesc energia şi aduc asupra lor boli scârboase şi complicate.” (Un apel solemn, 8) {AS 2.2}
Cum se mai poate pune stavilă unui astfel de potop de nelegiuire şi prin ce mijloc s-ar îmbunătăţi starea morală a tineretului nostru? Numai prin citirea de cărţi morale, iar nu a romanelor senzaţionale. Cea dintâi carte care trebuie pusă în mâinile copiilor şi tinerilor noştri, trebuie să fie Biblia. Familia este piatra unghiulară a societăţii şi dacă ea este călăuzită de principiile moralei creştine, atunci va influenţa în bine societatea, dar dacă este coruptă şi abătută de la principiile morale, influenţa ei va strica şi pe cei din jurul ei. {AS 2.3}
Dumnezeu n-a lăsat lumea absolut în voia soartei ei fatale, ci i-a pus la îndemână un element de moralizare salvator, şi acesta este Vestirea Evangheliei. Ori de câte ori Evanghelia a fost vestită, în mod serios unui popor sau unei naţiuni, a urmat o reînnoire morală. Istoria Creştinismului şi a Protestantismului confirmă aceasta cu prisosinţă. Civilizaţia adevărată nu e decât un produs al influenţei Evangheliei. Oriunde au pătruns razele Evangheliei, au adus şi o schimbare morală. Ţările cele mai degradate moraliceşte sunt acelea care fie ca n-au auzit niciodată Evanghelia, fie că au auzit-o dar au lepădat-o. {AS 3.1}
Evanghelia, deşi înseamnă Veste buna, ea nu trebuie sa fie numai atât. Ea nu trebuie să fie vestită numai ca o teorie simplă despre moştenirea vieţii şi fericirii viitoare, ci şi ca o putere moralizatoare. Într-un cer curat şi sfânt nu pot intra decât cei curăţiţi şi sfinţiţi prin Evanghelie. Despre Hristos se spune că „El va mântui pe poporul Lui de păcatele lor”. — Matei 1, 21. Tot astfel Evanghelia Sa are de scop să mântuiască pe poporul Lui de păcatele lor. Dacă vestirea Evangheliei nu are ca urmare despărţirea oamenilor de păcat, atunci această vestire e zadarnică. {AS 3.2}
Dintre toate păcatele, cel care a avut urmări mai degradatoare asupra lumii, atât înainte de potop, înainte de distrugerea Sodomei, cât şi în toate timpurile, a fost păcatul desfrânării. O reformă spre îndreptare trebuie să înceapă de aici şi cât mai degrabă. Acest păcat nu-l găsim, numai la oamenii majori, ci chiar şi la copii. Cei majori vorbesc despre plăcerile şi faptele lor desfrânate în faţa copiilor şi stârnesc la aceştia curiozitatea de a gusta şi ei din cupa voluptăţilor şi a desfrâului. De aici s-a înmulţit păcatul onaniei la copii şi în deosebi la băieţi, un viciu care are urmări dezastruoase asupra sănătăţii trupeşti, mintale şi morale a copiilor. „Nervii sensibili ai creierului şi-au pierdut vigoarea sănătăţii lor, din pricina aţâţărilor bolnăvicioase pentru a satisface o dorinţă nefirească a unei pofte senzuale. Nervii creierului, care comunică cu întregul organism, sunt singurul mijloc prin care Cerul poate comunica cu omul şi sa influenţeze lăuntrul vieţii sale. Orice lucru care deranjează circulaţia curenţilor electrici în sistemul nervos slăbeşte energia puterilor vitale, iar rezultatul este tocirea simţurilor spirituale.” (Testimonies for the Church 2:347). {AS 3.3}
Dacă nervii creierului sunt unicul mijloc prin care Cerul poate comunica cu omul, atunci cât de important este de a păstra acest sanctuar, acest post de transmisiune în cea mai desăvârşită curăţie. Căci dacă acest aparat este deranjat sau profanat, atunci cerul nu ne mai poate trimite soliile sale de har. Făgăduinţa revărsării Spiritului Sfânt nu se va realiza cu noi, până ce nu vom deveni un popor curat şi sfânt. {AS 4.1}
„După acea voi turna Duhul Meu peste orice făptură, fii şi fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voştri vor visa visuri şi tinerii voştri vor avea vedenii.” (Ioel 1, 28). {AS 4.2}
„Deci fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea iubiţilor, să ne curăţăm de orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu” (2 Corinteni 7, 1).

_____________________

Copiii care practică viciul onaniei înainte de pubertate, sau în perioada de trecere la vârstă de bărbat sau de femeie vârstnică, vor trebui să-şi achite pedeapsa pentru violarea legilor naturii, tocmai în această perioadă critică a vieţii lor. Mulţi se scoboară în mormânt de timpuriu, în timp ce alţii au destulă putere de constituţie ca să treacă peste această cercare. Dacă acest obicei rău este continuat de la vârsta de cincisprezece ani în sus, natura va protesta împotriva abuzului suferit, şi va continua să-l suporte, totuşi îi va face să sufere pedeapsa pentru călcările legilor ei, îndeosebi de la vârsta de patruzeci şi cinci de ani, prin numeroase dureri în trup, şi diferite îmbolnăviri, ca atacarea ficatului şi a plămânilor, îmbolnăvirea rinichilor şi cancer şi tumoare. Unele din maşinăriile fine ale naturii fac loc, lăsând asupra organelor rămase să îndeplinească o muncă şi mai grea, care aduc perturbare în aranjamentul cel fin al naturii, şi adesea urmează o prăbuşire a întregului trup, şi rezultatul este moartea. {AS 16.2}
Mamelor, daţi copiilor voştri destul de lucru. Şi chiar dacă obosesc, aceasta nu le va vătăma sănătatea. Este o mare diferenţă între oboseală şi istovire. Trândăvia nu este favorabilă pentru sănătatea fizică, mintală sau morală. Ea deschide uşa şi invită pe Satana să intre, care ştie să profite de ocazie, spre a prinde pe tineri în cursele lui. Prin trândăvie, nu numai că se slăbeşte puterea morală şi pornirile pătimaşe se măresc, ci îngerii lui Satana pun în totul stăpânire peste întreaga cetăţuie a minţii, şi silesc conştiinţa ca să cedeze patimilor josnice. Noi trebuie să învăţăm pe copiii noştrii a se deprinde cu ocupaţii, care cer răbdare. Să ne ferim a fi prea indulgenţi cu ei. Când ei întâmpină greutăţi în lucrarea lor, trebuie să le ajutăm ca să le biruiască, iar nu ca să treacă peste ele. Poate fi mai uşor pentru noi să lăsăm acel lucru, ce trebuie făcut atuncea, pentru mai târziu; dar, în cazul acesta noi neglijăm a-i învăţa o lecţie folositoare şi preţioasă, de a ne putea sprijini pe copiii noştri, şi pregătesc calea, în cele din urmă, pentru a ne face şi mai multe griji. Noi trebuie să trezim în copiii noştri principii generoase şi nobile, şi să-i îndemnăm la ocupaţii active, care îi vor feri de multe ispite, şi le vor face viaţa mai fericită. {AS 17.1}
Legătura dintre dietă şi morală
Surorile mele, ca mame, noi suntem răspunzătoare într-o mare măsură pentru sănătatea fizică, mintală şi morală a copiilor noştri. Noi putem face mult pentru ei, dacă îi învăţăm deprinderi bune de vieţuire. Noi le putem arăta, prin exemplul nostru, că sănătatea depinde în mare măsură de noi înşine, şi de aceea ei să nu violeze legile ei. Nu trebuie a ne face ca obicei, de a pune pe mesele noastre astfel de alimente care sunt vătămătoare sănătăţii copiilor noştri. Alimentele noastre trebuiesc preparate fără condimente. Tocană cu carne, prăjituri, dulceţuri şi ospătări cu mâncăruri de carne şi sosuri, provoacă în trup o excitare şi aţâţă patimile animalice. Noi trebuie să învăţăm pe copiii noştri ca să se deprindă cu tăgăduirea de sine: şi că trebuie dusă în viaţă o mare luptă cu eul personal, de a înfrâna patimile, şi a le aduce la supunere faţă de facultăţile mintale şi morale. {AS 17.2}
Iubite surori, vă rog să folosiţi mai puţin timp la bucătărie, pentru a pregăti mâncăruri, care să momească apetitul, şi să vă sleiţi astfel puterile, pe care Dumnezeu vi le-a dat spre a le folosi pentru scopuri mai bune. O dietă simplă şi hrănitoare nu cere atâta muncă uriaşă pentru pregătirea mâncărilor. Noi trebuie să folosim mai mult timp pentru rugăciuni umilite şi serioase înaintea lui Dumnezeu pentru înţelepciunea de a creşte pe copiii noştri după disciplina Domnului. Sănătatea minţii depinde de sănătatea trupului. Ca părinţi creştini, noi suntem obligaţi a educa pe copiii noştri cu privire la legile vieţii. Trebuie a-i învăţa prin principiu şi exemplu, că noi nu trăim ca să mâncăm, ci mâncăm ca să trăim. Noi trebuie să trezim în copiii noştri o iubire pentru nobleţea spiritului şi pentru un caracter curat şi virtuos. Şi pentru a-i întări în preceptele moralei, şi în iubirea de cele spirituale, trebuie să rânduim astfel felul nostru de viaţă, de a ne dispensa de alimentele cu carne, şi a folosi o dietă din cereale, zarzavaturi şi fructe.
_________________
„Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu”. — 1 Corinteni 6, 19-20. {AS 20.1}
Voi trebuie să încurajaţi pe copiii voştri şi să le spuneţi, că un Dumnezeu milostiv va primi o pocăinţă sinceră şi din inimă, şi va binecuvânta sforţările lor, de a se curaţi de orice întinăciune a cărnii şi a spiritului. Satana văzând că pierde stăpânire asupra minţilor copiilor voştri, ii năpădeşte cu ademenirile lui şi caută să-i lege şi să-i facă să continue a practica acest viciu fermecat. Dar printr-o hotărâre fermă, ei trebuie să reziste ispitirilor lui Satana, de a-şi satisface patimile animalice, pentru că acestea sunt un păcat împotriva lui Dumnezeu. Ei nu trebuie să-şi permită a apuca pe un teren interzis, unde Satana să poată pune stăpânire asupra lor. Dacă cer în umilinţă ajutor lui Dumnezeu, pentru a-şi păstra un cuget curat, şi a-şi curăţii şi sfinţii imaginaţia, atunci El îi va asculta şi le va împlini dorinţa. Dumnezeu nu i-a lăsat să piară în păcatele lor, ci va ajuta pe cei slabi şi neputincioşi, dacă aceştia se vor preda Lui în credinţă. {AS 20.2}
Acei care au practicat acest viciu ascuns până ce şi-au paralizat puterea lor fizică şi mintală, poate că niciodată nu se vor mai vindeca pe deplin de rezultatele violării legilor naturale; totuşi unica lor salvare în această lume şi în cea viitoare depinde de o reformă complectă. Orice abatere de la calea cea dreaptă, face vindecarea şi mai lipsită de speranţă. Nimeni nu trebuie să se descurajeze, că nu vede imediat o îmbunătăţire decisivă în sănătatea lor, după ce au încetat cu acel obicei pătimaş pentru câtva timp.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>