Cuvinte de suflet

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Reflecțiile mele

Featuring Top 6/10 of Reflecțiile mele

citește

Orlando di Lasso

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Citat favorit

Cei ale căror minţi şi trupuri sunt bolnave trebuie să contemple în Hristos pe Cel care vindecă. „Pentru că Eu trăiesc”, spune El, „şi voi veţi trăi.” (Ioan 14, 19.) Aceasta este viaţa pe care trebuie să o înfăţişăm celor bolnavi, spunându-le că, dacă au credinţă în Hristos ca vindecător, dacă vor conlucra cu El, ascultând de legile sănătăţii şi străduindu-se să-şi desăvârşească sfinţenia în teamă de El, Domnul le va atribui viaţa Sa. Când le prezentăm pe Hristos în acest fel, noi oferim o putere, o tărie valoroasă; căci ea vine de sus. Aceasta este adevărata ştiinţă a vindecării trupului şi sufletului. {DV 243.4}

Înregistrările mele

Vlad Ardeiaș

Conferinta 'Pornografia

Virgiliu Gheorghe – conferința despre pornografie

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Efectele MassMedia

Erotismul, pornografia -efectele asupra vieții umane

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Pornografia

Până la apariţia internetului, industria pornografică era destul de limitată în efectele sale, din cauza frânelor sociale şi psihologice, însă accesibilitatea, disponibilitatea şi anonimatul presupuse de experienţa virtuală au condus la o adevărată explozie a producţiei şi a consumului de pornografie:

Singurătatea-citate Ellen White

Pentru tinerii lumeşti, iubirea de tovărăşii şi plăceri devine o pasiune care îi absoarbe. Etalarea de îmbrăcăminte, vizitele, îngăduirea poftei şi a patimilor şi învârtirea într-un cerc social destrăbălat le pare că este cel mai mare ţel al vieţii. Dacă sunt lăsaţi în singurătate, ei sunt nefericiţi. Dorinţa lor de căpătâi este să fie admiraţi şi flataţi şi să facă senzaţie în societate; şi, când această dorinţă nu este satisfăcută, viaţa li se pare de nesuportat. 6 {CA 457.1}
Cei cărora le place societatea îşi îngăduie în mod frecvent această trăsătură, până ce aceasta devine o pasiune dominatoare…. Ei nu pot suporta să citească Biblia şi să contemple lucrurile cereşti. Dacă nu există ceva care să-i ţină treji, ei se simt nenorociţi. Ei nu au în ei înşişi puterea de a fi fericiţi, ci depind în privinţa fericirii de compania altor tineri ca şi ei. Puterile care ar putea fi folosite în scopuri nobile, ei le folosesc în destrăbălare nesăbuită. 7

Pentru multe persoane, aceasta a fost hrana intelectuală pe tot parcursul vieţii lor; există dispeptici psihici în aceeaşi măsură în care există şi fizici. Mulţi suferă de boli ale sufletului cu mult mai mult decât de boli ale trupului şi ei nu vor găsi uşurare până nu vin la Hristos, Izvorul vieţii. Plângerile de plictiseală, singurătate şi de nemulţumire atunci vor înceta. Bucurii satisfăcătoare vor da vigoare psihicului şi sănătate şi energie vitală trupului. {4M 579.1}

Influenţele rele sunt mai contagioase — Pentru tinerii lumeşti, iubirea de prietenii şi de plăceri devine o pasiune care îi absoarbe. Ei consideră că etalarea în îmbrăcăminte, vizitele, îngăduirea poftei şi a viciilor şi frecventarea unui cerc social degradant reprezintă cel mai mare ţel al vieţii. Dacă sunt lăsaţi în singurătate, ei sunt nefericiţi. Dorinţa lor cea dintâi este să fie admiraţi şi flataţi şi să facă senzaţie în societate; iar când această dorinţă nu este satisfăcută, viaţa li se pare de nesuportat.{FÎ 127.1}

Simţămintele de nelinişte sunt bune uneori — Simţămintele de nelinişte, de înstrăinare sau de singurătate ar putea fi spre binele vostru. Tatăl vostru ceresc doreşte să vă ajute să descoperiţi în El prietenia, iubirea şi mângâierea, care vor satisface cele mai arzătoare căutări şi năzuinţe ale sufletului…. Unica sursă de siguranţă şi fericire constă în a-L face pe Hristos Sfătuitorul vostru permanent. Voi puteţi fi fericiţi în El, chiar dacă nu aţi avut niciodată vreun alt prieten în această lume mare. — Letter 2b, 1874. (HC 259). {1MCP 127.3}
Domnul doreşte să neliniştească mintea — Hristos vede cum oamenii sunt atât de absorbiţi în griji lumeşti şi în probleme profesionale, încât nu mai au nici un timp pentru a se apropia de El şi pentru a se împrieteni cu El. Pentru ei, Cerul este un loc ciudat, deoarece l-au pierdut de mult din vedere. Nefiind obişnuiţi cu lucrurile cereşti, ei se plictisesc când aud vorbindu-li-se despre ele. Acestor oameni nu le face plăcere ca mintea să le fie deranjată cu lucrurile privitoare la nevoia lor de mântuire, aşa că preferă să se preocupe de ceea ce le produce amuzamentul. Dar Domnul doreşte să le neliniştească mintea, astfel încât să fie determinaţi să ia în considerare realităţile eterne. El este preocupat în mod stăruitor de soarta lor. fiecare om va ajunge să-L cunoască, foarte, foarte curând, indiferent dacă doreşte sau nu. — Manuscript 105, 1901. {1MCP 128.1}

Iubirea, speranţa şi bucuria sunt esenţiale pentru sănătate — Pentru a avea o sănătate perfectă, inimile noastre trebuie să fie pline de speranţă, de iubire şi de bucurie. — Special Testimonies, Seria A 15:18, 3 aprilie, 1900. (Counsels on Health, 587). {2MCP 403.3}
Hristos este răspunsul — Numărul celor ce suferă de boli sufleteşti este cu mult mai mare decât al celor ce suferă de boli trupeşti, iar ei nu vor descoperi nici o cale de vindecare până când nu vor veni la izvorul vieţii, Hristos. Atunci, simţămintele de singurătate şi insatisfacţie vor înceta. Bucurii pline de satisfacţie vor oferi vigoare minţii şi sănătate şi putere de viaţă trupului. — Testimonies for the Church 4:579

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>