Cuvinte de suflet

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Reflecțiile mele

Featuring Top 6/10 of Reflecțiile mele

citește

Orlando di Lasso

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Citat favorit

Dumnezeu vrea sã-i aducã pe oameni într-o legãturã directã cu El Însusi. În toate procedeele pe care le foloseste cu fiintele omenesti, Domnul recunoaste principiul responsabilitãtii personale. El cautã sã încurajeze un simtãmânt de dependentã personalã si sã imprime nevoia cãlãuzirii personale. Doreste sã aducã umanul în strânsã legãturã cu divinul, pentru ca oamenii sã poatã fi preschimbati dupã asemãnarea Sa. Satana lucreazã pentru a zãdãrnici acest scop. El cautã sã încurajeze dependenta de oameni. Când mintile sunt întoarse de la Dumnezeu, ispititorul le poate aduce sub stãpânirea lui. El poate controla firea omeneascã.

Înregistrările mele

Vlad Ardeiaș

Conferinta 'Pornografia

Virgiliu Gheorghe – conferința despre pornografie

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Efectele MassMedia

Erotismul, pornografia -efectele asupra vieții umane

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Pornografia

Revoluţia sexuală s-a răspândit ca un virus al minţii, iar industria sexului s-a dezvoltat foarte mult folosindu-se de faptul că instinctul sexual este înscris în structura fiinţei umane. Unii geneticieni, cum ar fi R. Dawkins, susţin că singurul scop al viului este să se reproducă, iar psihanaliştii susţin că instinctul sexual este cel care domină, de fapt, fiinţa umană.

Singurătatea-citate Ellen White

Pentru tinerii lumeşti, iubirea de tovărăşii şi plăceri devine o pasiune care îi absoarbe. Etalarea de îmbrăcăminte, vizitele, îngăduirea poftei şi a patimilor şi învârtirea într-un cerc social destrăbălat le pare că este cel mai mare ţel al vieţii. Dacă sunt lăsaţi în singurătate, ei sunt nefericiţi. Dorinţa lor de căpătâi este să fie admiraţi şi flataţi şi să facă senzaţie în societate; şi, când această dorinţă nu este satisfăcută, viaţa li se pare de nesuportat. 6 {CA 457.1}
Cei cărora le place societatea îşi îngăduie în mod frecvent această trăsătură, până ce aceasta devine o pasiune dominatoare…. Ei nu pot suporta să citească Biblia şi să contemple lucrurile cereşti. Dacă nu există ceva care să-i ţină treji, ei se simt nenorociţi. Ei nu au în ei înşişi puterea de a fi fericiţi, ci depind în privinţa fericirii de compania altor tineri ca şi ei. Puterile care ar putea fi folosite în scopuri nobile, ei le folosesc în destrăbălare nesăbuită. 7

Pentru multe persoane, aceasta a fost hrana intelectuală pe tot parcursul vieţii lor; există dispeptici psihici în aceeaşi măsură în care există şi fizici. Mulţi suferă de boli ale sufletului cu mult mai mult decât de boli ale trupului şi ei nu vor găsi uşurare până nu vin la Hristos, Izvorul vieţii. Plângerile de plictiseală, singurătate şi de nemulţumire atunci vor înceta. Bucurii satisfăcătoare vor da vigoare psihicului şi sănătate şi energie vitală trupului. {4M 579.1}

Influenţele rele sunt mai contagioase — Pentru tinerii lumeşti, iubirea de prietenii şi de plăceri devine o pasiune care îi absoarbe. Ei consideră că etalarea în îmbrăcăminte, vizitele, îngăduirea poftei şi a viciilor şi frecventarea unui cerc social degradant reprezintă cel mai mare ţel al vieţii. Dacă sunt lăsaţi în singurătate, ei sunt nefericiţi. Dorinţa lor cea dintâi este să fie admiraţi şi flataţi şi să facă senzaţie în societate; iar când această dorinţă nu este satisfăcută, viaţa li se pare de nesuportat.{FÎ 127.1}

Simţămintele de nelinişte sunt bune uneori — Simţămintele de nelinişte, de înstrăinare sau de singurătate ar putea fi spre binele vostru. Tatăl vostru ceresc doreşte să vă ajute să descoperiţi în El prietenia, iubirea şi mângâierea, care vor satisface cele mai arzătoare căutări şi năzuinţe ale sufletului…. Unica sursă de siguranţă şi fericire constă în a-L face pe Hristos Sfătuitorul vostru permanent. Voi puteţi fi fericiţi în El, chiar dacă nu aţi avut niciodată vreun alt prieten în această lume mare. — Letter 2b, 1874. (HC 259). {1MCP 127.3}
Domnul doreşte să neliniştească mintea — Hristos vede cum oamenii sunt atât de absorbiţi în griji lumeşti şi în probleme profesionale, încât nu mai au nici un timp pentru a se apropia de El şi pentru a se împrieteni cu El. Pentru ei, Cerul este un loc ciudat, deoarece l-au pierdut de mult din vedere. Nefiind obişnuiţi cu lucrurile cereşti, ei se plictisesc când aud vorbindu-li-se despre ele. Acestor oameni nu le face plăcere ca mintea să le fie deranjată cu lucrurile privitoare la nevoia lor de mântuire, aşa că preferă să se preocupe de ceea ce le produce amuzamentul. Dar Domnul doreşte să le neliniştească mintea, astfel încât să fie determinaţi să ia în considerare realităţile eterne. El este preocupat în mod stăruitor de soarta lor. fiecare om va ajunge să-L cunoască, foarte, foarte curând, indiferent dacă doreşte sau nu. — Manuscript 105, 1901. {1MCP 128.1}

Iubirea, speranţa şi bucuria sunt esenţiale pentru sănătate — Pentru a avea o sănătate perfectă, inimile noastre trebuie să fie pline de speranţă, de iubire şi de bucurie. — Special Testimonies, Seria A 15:18, 3 aprilie, 1900. (Counsels on Health, 587). {2MCP 403.3}
Hristos este răspunsul — Numărul celor ce suferă de boli sufleteşti este cu mult mai mare decât al celor ce suferă de boli trupeşti, iar ei nu vor descoperi nici o cale de vindecare până când nu vor veni la izvorul vieţii, Hristos. Atunci, simţămintele de singurătate şi insatisfacţie vor înceta. Bucurii pline de satisfacţie vor oferi vigoare minţii şi sănătate şi putere de viaţă trupului. — Testimonies for the Church 4:579

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>