Cuvinte de suflet

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Reflecțiile mele

Featuring Top 6/10 of Reflecțiile mele

citește

Orlando di Lasso

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Citat favorit

Când bolnavii nu au nimic cu care să-şi ocupe timpul şi care să le capteze atenţia, gândurile li se fixează asupra lor înşile şi devin morbizi şi iritabili. De multe ori, se hrănesc cu sentimentele lor sumbre, până când ajung să creadă că se află într-o stare mult mai rea decât sunt în realitate şi că sunt complet incapabili să facă ceva. {DV 239.1} În toate aceste cazuri, exerciţiul fizic bine direcţionat se va dovedi un remediu eficient. În unele cazuri, este indispensabil în procesul de însănătoşire. Voinţa se pune în mişcare o dată cu munca fizică. Şi ceea ce au nevoie aceşti invalizi este să-şi trezească voinţa. Când voinţa este adormită, imaginaţia devine aberantă şi este cu neputinţă să te împotriveşti bolii. {DV 239.2}

Înregistrările mele

Vlad Ardeiaș

Conferinta 'Pornografia

Virgiliu Gheorghe – conferința despre pornografie

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Efectele MassMedia

Erotismul, pornografia -efectele asupra vieții umane

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Pornografia

In percepţia consumatorilor de pornografie, femeia ajunge să fie privită ca un obiect sexual Cel mai grav lucru este acela că pornografia, prin asocierea constantă a femeii cu ideea de obiect sexual, condiţionează acea deviere mentală în care femeile întâlnite devin prilej de excitare sexuală şi de fantezii erotice.

Relația intre boală și înșelarea de sine – Dr Horst Muller

 

Extras din textul prezentării.

Când ai necazuri, supărări, griji care te mănâncă îţi fură puterea vieţii.

Am învăţat noi în medicină ceva de iubire? După 2 ani Dr.Horst, a văzut că lipsa de iubire ne face bolnavi. Constatare în cabinet. E prima lui nevoie.

Ca teolog şi medic stai pe 2 picioare. Ai teologia şi medicina, ai teoria şi practica din viețile oamenilor. Isus a fost şi medic şi învăţător.

Care e organul final? Muşchiul. Cu el ne mişcăm. De ce are el nevoie? De chimie de la mâncare ce vine prin sânge. Comanda vine de la nerv ce pleacă de la creier. Cine e supus cui? Şi vasul de sânge are muşchi cu comanda la creier.

Deci omul se sfârșește la muşchi şi începe la creier !

Dar creierul începe de la periferia – scoarţa . De acolo pleacă toţi nervii

Dacă vine cineva cu răguşeală, atunci ştiu că vine de la un nerv, care pleacă din scoarţă. Ca ceva să supere gâtul, ceva a supărat nervul !

Colonul e dirijat tot de creier. Sunt paşi între ei ca măduva, sângele. E f complex. Dar structura de bază ne interesează.

Dar începe omul în scoarţă sau înainte de scoarţă? Creierul știe 0. Nu știe de adevăr, neprihănire. Nimic fizic nu poate înțelege ceva spiritual. Lucrurile spirituale trebuie înţelese printr-un duh.

Numai Duhul omului poate pricepe ce este dragostea, neprihănirea

Duhul este pe scoarţă.

Duhul trimite prin comenzi. Prin decizii ! Câte decizii avem ? 2 . DA şi NU.

Orice metabolism al trupului e condus de DUHUL nostru.

Exemplul pacienta DZ 1, 69 ani, cu aparat de monitorizare. Senzor în brațe la 20 minute trimiteau rezultatul la aparat.

Ați observat ce se întâmplă cu glicemia când aţi avut un eveniment emoţional? DA. şi spune unul pozitiv. Când aud că vin nepoţii la mine, mă bucur -> a scăzut glicemia. Zahărul dispare din sânge la comanda bucuriei. Intră în muşchi.

“O inimă veselă este un leac vindecător iar un duh mâhnit usucă ..” Solomon descrie întregul proces într-o frază. Boala. Asta e înţelepciune.  Aţi fost la doctor şi v-a prescris bucurie? Nu, că el nu ştie. Unde se vede înţelepciunea unui om? Când scrie o carte mare sau mică?

De ce se bucură bunica? Că nepoţii îi aduc ciocolată? Nu, ci pentru că îi aduc iubire.

Cine răspunde la iubirea nepoţilor? Creierul sau duhul ei? Bucuria dă electricitate corpului.

Biblia – Bucurați-vă întotdeauna.  Vom zice DA când credem că cineva ne aduce iubire sau vom rezista când credem că ne aduce neiubire.

Trupul e pianul, creierul e tastatura. Duhul e jucătorul care cântă.

Ce e sufletul? Muzica, combinația dintre pian şi pianist. EU nu aduc citate decât  f rar. Pentru că am învățat de la |Dumnezeu că duhul e făcut să cerceteze, nu să-i dai mâncare gata mestecată. Cine caută, găsește. Eu nu pot dovedi cu citat sau text biblic nimic. Pentru că îl poți judeca strâmb. Când nu suntem în Adevăr, eul nostru poate să răstălmăcească totul după cum îi place. Avem aceeași Biblie cu diferite interpretări. Nu avem același Duh care dă aceeași interpretare. Spiritul Profetic – cel mai important lucru pentru școlile adventiste e relația dintre duh-trup.

În știință avem duhul ca psihic dar se crede că psihicul emană din scoarță. NU pentru că ar da comanda trupul. Dar e invers. Un om/animal are dragostea in centru şi nu mâncarea.

Putem vedea duhul la radiografie? Nu,. Dar când omul moare, lipsește duhul. Are doar trup fără electricitate. Moartea dovedește că avem un duh care conduce.

Duhul are o greșeală. SE ÎNȘEALĂ SINGUR !! Crede că e cineva când de fapt nu este.

La el nu vb decât de adevăr sau minciună. Duhul omului a fost făcut de Dumnezeu să nu poată să creadă minciuna. El o crede doar pentru că crede că este Adevăr. Nu putem crede decât adevărul. Nimeni nu urmează o minciună. Dar se duce pentru că e convins că e adevăr.

Toate bolile pleacă dintr-un punct. INIMA

Ai luat-o decizie și ai un sentiment bun sau rău.

Bucuria dă sentimente bune,apar Neurotrasmiţători buni în centrul creierului, dau comanda ca zahărul să dispară din sânge.

Omul pleacă dintr-un singur punct – rădăcina pomului .

INIMA – Ieremia  17,9. Inima este nespus de inşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?

Mântuirea = să-ţi cunoști inima . Cum știa Iov că este desăvârșit? Avea păcate în trecut nu prezent. Cum poți spune că ești fără vină? Te înșeli ? Nu vezi cine ești?  Ziceau prietenii

 

Luca 2,35

34 Simeon i-a binecuvântat şi a zis Mariei, mama Lui: „Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea* şi ridicarea multora în Israel şi să fie un semn** care va stârni împotrivire.

35 Chiar* sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi.”

 

Viața pe pământ este un examen.

Câteodată Dumnezeu intenţionat se retrage şi nu-L simţi aproape. Regele Ezechia a experimentat acest examen. Scriptura spune: Dumnezeu l-a părăsit pe Ezechia, ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. (2 Cronici 32.31) Ezechia s-a bucurat de o părtăşie strânsă cu Dumnezeu, dar într-un moment crucial în viaţa lui Dumnezeu l-a lăsat singur ca să-i testeze caracterul. Ca să-şi vadă slăbiciunea şi să-l pregătească pentru o mare însărcinare.

Când tu pricepi că viaţa este un examen, realizezi că nimic nu este lipsit de semnificaţie în viaţa ta. Chiar incidentele mici au semnificaţie pentru dezvoltarea caracterului tău. Fiecare zi este o zi importantă, şi fiecare secundă este o mare oportunitate să lucreze la adâncimea caracterului tău, să demonstrezi dragoste, ori să recunoşti că depinzi de Dumnezeu. Unele examene se pare că sunt peste puterile noastre, în timp ce alţii nici nu observa aceasta. Dar toate au implicaţii veşnice.

Ce era în inima lui Ezechia când au venit babilonienii? Aurul. Ezechia fusese un rege mare, râvnă puternică aparent, a dat jos toți idolii. Dar din ce motivație? Lua aurul şi a arătat faptele lui. “uite ce mi-am făcut.” El avea intenții bune.

 

Inima lui Iov nu era legată de nimic afară de Dumnezeu. Mântuirea este proces de auto-cunoaștere. Cea mai mare nenorocire este că nu se cunoaște pe el însuși. Cartea Educație – scrisă ca să ne cunoaștem.

 • Nu texte scoase din context, nestudiate, neprivite în imaginea de ansamblu. Nu studiază nu că nu au capacitate.
 • Ieremia 33, 3‘Cheamă-Mă*, şi-ţi voi răspunde şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoşti.’

 

Noi nu studiem profund, consistent, să știm pe ce stăm.. Să dăm socoteală oamenilor inteligenți.

EGW zice că trebuie să devenim sfinți în spiritualitate și inteligență.

Cel care umblă cu Dumnezeu devine iubitor și inteligent. (chiar dacă nu are nativ multe calități intelectuale și ești mai încet)

Poți citi Biblia și să nu vezi nimic. :”Doamne, deshide-mi ochii”

 

Laodicea are problema unei auto-înșelări. Cea mai teribilă – să crezi că ești mântuit și azi de vb mult

Isus spune clar – Crezi ceva despre tine ce nu este adevărat. Apoc 3,17. Pentru ca zici: “Sunt bogat, m-am imbogatit, şi nu duc lipsa de nimic”, şi nu știi ca esti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol,

 

Cum ne deschide ochii Dumnezeu   NECAZ, LEGE, BOALĂ !

 

LEGE – omul calcă nu că vrea ci că are în locul Legii o auto-înșelare (Eul, carnea)

 

“Harul lui Dumnezeu în inima omului este singura lui șansă” pentru mântuire și vindecare– Divina vindecare EGW

Autoînșelarea dispare doar când o vezi.

 

Iacov 1

 • 4Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic.
 • Dumnezeu vede intențiile bune dar vrea să ne dea o inimă schimbată care să ducă la motivații noi.
 • Acțiunea vine din motivație nu din intenție. Dacă motivația este DRAGOSTEA, trupul nostru nu va fi vătămat. Omul trebuie să vadă lumina. Isus a venit ca să o aducă în întuneric. Suntem f favorizați.
 • Este știința Dumnezeu? Hai sa mergem după ea. Este Dzeu Dzeu? Hai după El!
 • Problema științei este că ea nu studiază legi, nu vine de la Dzeu. Ea te face să fii credul. Vă luați după zisele unui așa zis expert. Dar Dumnezeu nu vrea să fim creduli ci să cercetăm.
 • Punem mai mult preț pe știință decât pe Solomon. Cine se uită la el și zice “Bucuria te vindecă. ”
 • Lipsa de dragoste-> lipsa de bucurie -> colon,stomac..
 • Nu avem un studiu clar al Bibliei despre om, ne lipseşte esenţa . Depozite vechi, oase uscate
 • Fuga omului de sine, concepţia despre Dumnezeu + unde este? Vrea să intre înăuntru?
 • Începutul omului este în inima lui, unde se naşte auto-înşelarea, unde se distruge nu pentru că vrea ci nu are încotro, este prizioner. Vă vedeţi ca prizioner sau aveţi voinţă liberă? Să vă dau o palmă să văd cât de liberi sunteţi să nu dai înapoi, să nu răspunzi cum vreau eu să răspunzi.
 • “Doamne noi nu am fost sclavii nimănui niciodată” ‘ ca evreii. Suntem sclavi vânduţi erorii. Cine este liber cu adevărat? Pe cine face Isus liber !
 • Scopul e să deveniţi treji ! Fiecare nu poate lua decizii decât de unul singur, trebuie să verifice cu Legea. Boala îl trezeşte pe om. Până atunci, omul nu stă de vorbă. “Pe cine iubesc, mustru şi pedepsesc.  Fii plin de …”
 • Exemplu meu cu Fata cu ulcer – neiubit[ şi neînțeleasa de ai ei, “Nu ai nimic”

Exemplu Dr.Horst cu fata cu colită ulceroasă apare după ani de zile – la 16 ani duhul simte nevoia să-şi ia dragostea de undeva

De unde? Din mama, apoi tata.  Tata e mai mult plecat. Dar azi şi mama e plecată.

Nu ştim ce semănăm când copilul trebuie să stea cu mama până la 7-8 ani. Nu facem intenţionat dar vom secerea ce am sădit. Seceratul vine mulţi ani mai târziu. Eşti orb până nu vezi seceratul.

Ilustraţie  Una din problemele femeii e că B nu-şi ia destul timp pentru ea. Cine a fost făcut pentru cine?

Nu aveţi nevoie de el, voi sunteţi nevoia lui. Fiecare a fost făcut pentru ca să dea. De unde iei?

Pentru că eşti dependent de Dumnezeu , te legi de El. Legea celor 10 porunci are doar 2 funcţii. A lua şi a da. După păcat, “vei tânji după bărbatul tău” Femeia tb să ajungă să tânjească după Dzeu şi prezentă pentru bărbatul ei.

Şi femeia aceasta are soţ ocupat, şi când vine acasă merge la computer. Acolo se destinde, e înţeles şi el. Acolo cineva îl ascultă.

Nevasta cu ce îl întâmpină? Dragule, mă bucur că ai venit, cu ce te pot servi? Nu, ci ce trebuie făcutCum pot să trec să nu fiu văzut?

De ce face colită? Pentru că vrea să-i forţeze pe părinţi să se înţeleagă bine.

De ce vrem să facem soţia-soţul mai bună? Pentru mine. Pentru că mănânc din ea. La fel şi copilul, pentru că vrea să ia de la părinţi, caută să îi împace. Cu forţa. Dar există dragoste cu forţa?

Noi trebuie să exercităm dragoste ca să ne meargă nouă bine. „Doamne, cum pot face viaţa partenerului mai fericită” ce se întâmplă cu imunitatea mea? Cu metabolismul? Pentru că te ocupi cu binele celuilalt.  Şi te duci la Domnul să te înveţe El cum să.. Vă dă Dumnezeu idei multe de a Te fericit când te dai celuilalt.

E uşor să iubeşti un om care se ocupă numai de sine? Când vine acasă, parfum, îi aprind pcul, poftiţi, unde vrei să mergi.. Poate se schimbă!  Nu mai faci pietre la rinichi.  Şi eşti fericită ! Sau am tăiat firele…

Poate Dumnezeu să taie firele?  Da sau nu? De ce nu o face? Nu vrea nimic din obligaţie. Vrei ca soţul să te iubească din obligaţie?

Autoînşelarea ne face nefericiţi, păcătoşi şi bolnavi.

Poporul meu piere din lipsă de ..luăm citate care ne convin dar nu vedem BIG Picture.

Inima noastră e împotriva noastră. Tot ce ne ajută este raţiunea.

Ex soţ.soţia de 14 ani . Hepatita C

după 3 luni de la căsătorie “Te-am luat din milă” Şi ea cum ar fi trebuit să reacţioneze  “bravo ţie!” sau “acuma suferi” sau “Mila e bună, fi fericit”

Dar ea cum gândeşte? Din a cui dragoste trăieşte? Din a lui. Practic el zice “Nu te iubesc!.Eşti o nimic dar mi-am făcut milă de tine,m-am jertfit”  Ce este în inima ei? Durere.

I-am spus că trebuie să schimbi locurile în inima ta. Unde e soţul trebuie să devină Dumnezeu. La început nu m-a înţeles dar a început să iubească pe acest soţ.

E putere divină sau omenească? Să iubeşti pe cineva rău, egoist? Dacă nu iubeşti un egoist, tu eşti victima. Viremia ei este în scădere. In 2011 alt caz vindecat.

Dzeu să ne ajute să înţelegem Evanghelia !

______________________________________________________________

Iubirea este energia vitală a vieţii .. Divina Vindecare.

 

Dragostea lui Hristos este singura putere care este în stare să înduplece inima și să conducă la ascultare. — The Review and Herald, 25 noiembrie, 1890.

 

Iubirea lui Dumnezeu este un izvor de viaţă. – Iubirea lui Dumnezeu este mai mult decât o simplă negare; este un principiu pozitiv şi activ, un izvor de viaţă care se revarsă fără încetare spre binecuvântarea altora. Dacă iubirea lui Hristos sălăşluieşte în noi, nu vom manifesta nici cea mai vagă ură faţă de semeni, ci vom căuta să ne arătăm iubirea faţă de ei pe orice cale posibilă. – MB 58 (1896)

 

 

„«Dumnezeu este iubire» (1 Ioan 4:16). Natura Sa, Legea Sa este iubire. El dintotdeauna a fost astfel și așa va fi pururea. «Cel Prea Înalt, a cărui locuinţă  este veșnică»  și ale cărui «cărări sunt veșnice», nu Se schimbă. În El «nu este nici schimbare, nici umbră de mutare» (Isaia 57:15, Habacuc 3:6, Iacov 1:17). Orice manifestare a puterii creatoare este o expresie a iubirii nemărginite. Suveranitatea lui Dumnezeu implică deplina binecuvântare a tuturor fiinţelor create. Istoria marelui conflict dintre bine  și rău — de la data când a izbucnit pentru prima dată  în ceruri  și până la înfrângerea finală a răzvrătirii și eradicarea definitivă a păcatului — constituie, de asemenea, o demonstrare a iubirii neschimbătoare a lui Dumnezeu.”

 

– Patriarhi și profeți, 33. † „Legea iubirii fiind temelia guvernării lui Dumnezeu, fericirea tuturor fiinţelor create depindea de asentimentul lor desăvârșit faţă de marile principii ale dreptăţii. Dumnezeu dorește de la toate făpturile Sale o slujire din dragoste — un omagiu care izvorăște dintr‐o apreciere inteligentă a caracterului Său. El nu găsește plăcere într‐o slujire silită și, ca urmare, dă  tuturor libertatea de voinţă, ca să‐I aducă  o slujire de bunăvoie.” – Tragedia veacurilor, 493.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>