Cuvinte de suflet

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Reflecțiile mele

Featuring Top 6/10 of Reflecțiile mele

citește

Orlando di Lasso

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Citat favorit

Există pentru noi un lucru mai bun în care să ne angajăm decât în controlul omului de către om. Medicul ar trebui să educe poporul să-şi întoarcă privirile de la omenesc la dumnezeiesc. În loc să-i înveţe pe cei bolnavi să depindă de fiinţele umane pentru vindecarea sufletului şi trupului, el ar trebui să-i îndrume către Acela care-i poate mântui în chip desăvârşit pe toţi cei ce vin la El. El, care a făcut mintea omului, ştie care este nevoia minţii. Numai Dumnezeu este Acela care poate tămădui.

Înregistrările mele

Vlad Ardeiaș

Conferinta 'Pornografia

Virgiliu Gheorghe – conferința despre pornografie

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Efectele MassMedia

Erotismul, pornografia -efectele asupra vieții umane

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Pornografia

Este suficient să vizionezi un film pornografic în care este asociată o situaţie obişnuită din viaţa de toate zilele cu imagini erotice, pentru a se condiţiona declanşarea fanteziilor şi a excitaţiei sexuale atunci când aceste situaţii vor fi întâlnite în realitate. Exemplu pe care ni-l prezintă dr. V. Cline este sugestiv: Este vorba despre „un film de 8 min., comercializat de o firmă din Los Angeles, care prezintă două fete-cercetaş, în uniformele lor verzi, care vând biscuiţi din uşă în uşă. La una din locuinţe, sunt invitate înăuntru de un bărbat adult, agresiv sexual, care începe imediat să le se¬ducă şi să le supună unei serii întregi de acte sexuale neo¬bişnuite şi extrem de explicite, toate înfăţişate în cele mai mici detalii. Fetele sunt prezentate ca şi cum această orgie sexuală le-ar face o mare plăcere. Acest tip de film este ceea ce se numeşte în mod obişnuit un film pornografic „hardcore" (total, fără rezerve, absolut). Este genul de stimulent pornografic (în cazul acesta, un film) pe care spectatorul de sex masculin îl poate privi iarăşi şi iarăşi, fie în intimitatea locuinţei sale, fie în mintea lui, pentru plăcerea lui sexuală." Potrivit legilor condiţionării descrise mai sus, atunci când bărbaţii care şi-au îmbătat simţurile cu vederea şi revederea acestui filmuleţ vor întâlni în viaţa reală o situaţie asemănătoare (de exemplu, nişte fete care fac un sondaj de opinie), se vor excita sexual şi vor simţi impulsul să le atragă într-o relaţie sexuală sau chiar să le violeze. Condiţionarea, după cum vom putea constata în continuare, le spune că fetele respective chiar îşi doresc să fie violate, deşi se împotrivesc pe faţă la aceasta.

Hristos cel lăuntric – Solii pentru tineret

Dacă suntem înrădăcinaţi şi ancoraţi în dragoste ar trebui să „puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă”. O, ce posibilităţi minunate şi încurajare! În inima omenească, curăţată de toate impurităţile morale, locuieşte preţiosul Mântuitor, înnobilând şi sfinţind întreaga natură şi făcând din om un templu al Duhului Sfânt…

Răspunsul Său la credinţa noastră

Noi locuim în Hristos printr-o credinţă vie, iar El locuieşte în inimile noastre prin credinţa fiecăruia. Noi suntem însoţiţi de prezenţa divină şi, când ne dăm seama de această prezenţă, gândurile noastre sunt supuse, aduse în supunere faţă de Isus Hristos. Exerciţiile noastre spirituale sunt în concordanţă cu intensitatea cu care suntem conştienţi de această colaborare. Enoh a umblat cu Dumnezeu în acest mod; iar Hristos locuieşte în inimile noastre prin credinţă, când ne vom da seama că El este de partea noastră şi când vom fi conştienţi de rolul pe care l-a avut în planul de mântuire. Ar trebui să fim cei mai fericiţi, cultivând simţul conştienţei măreţului dar pe care l-a făcut Dumnezeu lumii noastre şi nouă personal.
Aceste gânduri au o putere de control asupra întregului nostru caracter. Vreau să vă imprim în minte că aveţi un însoţitor divin întotdeauna, numai dacă doriţi: „Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: «Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu».”

Modelaţi de dragostea Lui

Pe măsură ce mintea se ocupă mai mult cu persoana lui Hristos, caracterul este modelat după asemănarea divină. Gândurile sunt umplute cu simţul bunătăţii şi dragostei Sale. Noi contemplăm caracterul Său şi astfel El e prezent în toate gândurile noastre. Dragostea Lui ne înconjoară. Dacă ne fixăm un moment ochii asupra soarelui la amiază, când ne vom întoarce privirea, imaginea soarelui ne va apărea în orice vom privi.
La fel se întâmplă atunci când privim la Isus. Asupra oricărui lucru pe care îl privim se reflectă imaginea lui Isus, care este Soarele îndreptăţirii. Nu putem vedea sau vorbi despre nimic altceva. Imaginea Sa este imprimată pe retina ochiului sufletului şi afectează fiecare parte a vieţii noastre zilnice, uşurând şi supunând întreaga noastră natură. Privind, ne conformăm asemănării divine, chiar unei asemănări cu Hristos. Vom reflecta razele luminoase şi strălucitoare ale îndreptăţirii Sale asupra tuturor celor cu care intrăm în contact. Noi am devenit schimbaţi în caracter; căci inima, sufletul şi mintea sunt luminate de strălucirea Aceluia care ne-a iubit şi s-a dat pe Sine pentru noi. Astfel se observă realizarea unei influenţe personale vii, care locuieşte în inimile noastre prin credinţă.
Când cuvintele Sale de învăţătură sunt primite şi au luat conducerea asupra noastră, Isus este pentru noi o prezenţă statornică, ce controlează gândurile, ideile şi faptele noastre. Suntem impregnaţi cu învăţătura celui mai mare Maestru pe care lumea L-a cunoscut vreodată.
Un simţ al responsabilităţii şi al influenţei umane dă consistenţă părerilor noastre despre viaţă şi cu privire la îndatoririle zilnice.
Isus Hristos este totul pentru noi — cel dintâi, cel din urmă şi cel mai bun în tot ceea ce facem. Isus Hristos — Spiritul Său, caracterul Său — dă culoare tuturor lucrurilor; este urzeala, fibra, întreaga ţesătură a fiinţei noastre. Cuvintele lui Hristos sunt duh şi viaţă. Nu putem deci să ne orientăm gândurile asupra noastră; pentru că nu mai trăim noi, ci Hristos trăieşte în noi şi El este speranţa slavei. Eul este mort, dar Hristos este un Mântuitor viu. Dacă vom continua să privim la Isus, vom reflecta imaginea Sa tuturor celor din jurul nostru. Nu ne putem opri să ţinem seama de dezamăgirile noastre sau să vorbim despre ele, pentru că un tablou mult mai plăcut ne atrage privirea — iubirea preţioasă a lui Isus Hristos. El locuieşte în noi prin cuvântul adevărului. — Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 387-390.
*****

Mărgăritarul de mare preţ

Trebuie să ne predăm pe noi înşine lui Hristos şi să trăim o viaţă de ascultare de bunăvoie faţă de toate poruncile Sale. Tot ceea ce suntem, toate talentele şi abilităţile pe care le avem sunt ale Domnului, pentru a fi consacrate slujirii Sale. Când ne predăm astfel în întregime Lui, Hristos, ni Se dăruieşte împreună cu toate comorile cerului. Noi obţinem astfel mărgăritarul de mare preţ. — Christ’s Object Lessons, 116.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>