Ecumenismul și libertarea de conștiință

Cap. 35 Ameninţarea libertăţii de conştiinţă

Romanismul este privit acum de protestanţi ca o favoare mult mai mare decât în anii de mai înainte. În acele ţări unde catolicismul nu este în ascendenţă şi unde papistaşii aleg o cale de împăcare pentru a câştiga influenţă, acolo se dă pe faţă o indiferenţă crescută faţă de învăţăturile care despart bisericile reformate de cea papală; câştigă teren părerea că, în fond, nu ne deosebim atât de mult în

Continuă să citești Ecumenismul și libertarea de conștiință

Vindecarea minții – Ellen White

Vindecarea minţii

Tovărăşia sufletului cu cel care este viaţa sa.

Legătura care există între minte şi trup este foarte strânsă. Când unul este afectat, celălalt se resimte. Starea minţii afectează sănătatea într-o măsură mult mai mare decât îşi dau seama mulţi. Multe dintre bolile de care suferă oamenii sunt rezultatul depresiei mintale. Durerea, neliniştea, nemulţumirea, remuşcarea, vinovăţia, neîncrederea, toate au tendinţa să zdrobească forţele vitale şi să producă degenerare şi moarte.

Boala este

Continuă să citești Vindecarea minții – Ellen White

Rugăciune și credință – Ellen White (Experiențe și viziuni)

Am văzut deseori cum copiii lui Dumnezeu neglijează rugăciunea, mai ales cea tainică, mult, mult prea mult; că mulţi nu exercită acea credinţă pe care au datoria şi privilegiul de a o exercita, aşteptând adesea acel simţământ pe care numai credinţă îl poate aduce. Simţirea nu este credinţă; cele două sunt lucruri distincte. Credinţa ne aparţine, pentru a o exercita, dar simţămintele de bucurie şi binecuvântarea sunt ale lui Dumnezeu şi El le oferă. Harul

Continuă să citești Rugăciune și credință – Ellen White (Experiențe și viziuni)

Singurătatea-citate Ellen White

Pentru tinerii lumeşti, iubirea de tovărăşii şi plăceri devine o pasiune care îi absoarbe. Etalarea de îmbrăcăminte, vizitele, îngăduirea poftei şi a patimilor şi învârtirea într-un cerc social destrăbălat le pare că este cel mai mare ţel al vieţii. Dacă sunt lăsaţi în singurătate, ei sunt nefericiţi. Dorinţa lor de căpătâi este să fie admiraţi şi flataţi şi să facă senzaţie în societate; şi, când această dorinţă nu este satisfăcută, viaţa li se pare

Continuă să citești Singurătatea-citate Ellen White

din depresie la fericire cerească

Ceea ce trăiesc eu de ceva vreme se aseamănă izbitor cu experiența unei doamne care a trăit acum 150 de ani, una din cele mai prolifice scriitoare din lume.

A doua zi, când m-am întors acasã, am constatat cã în sufletul meu avusese loc o schimbare totală. Nu îmi venea să cred că sunt aceeaşi persoană care plecase din casa părintească în seara precedentă. În minte, îmi răsuna continuu următorul pasaj:

¨Domnul este păstorul meu, nu

Continuă să citești din depresie la fericire cerească

Stavilă pentru decăderea morală

Vorbind despre starea de decădere morală a lumii din zilele din urmă, Hristos spune că ea avea să fie la fel ca şi pe vremea lui Noe şi a lui Lot, înainte de potop şi de nimicirea cetăţilor Sodomei şi Gomorei. Dumnezeu priveşte asupra lumii stricate de astăzi cu aceiaşi indignare, ca şi asupra lumii dinainte de potop, când „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ, şi că toate închipuirile gândurilor din inima

Continuă să citești Stavilă pentru decăderea morală

Pregătirea pentru sfârșit…

„Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos ne curăţă de orice păcat.” 1 Ioan 1:5-7

„Profeţiile pe care marele

Continuă să citești Pregătirea pentru sfârșit…

Hristos cel lăuntric – Solii pentru tineret

Dacă suntem înrădăcinaţi şi ancoraţi în dragoste ar trebui să „puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă”. O, ce posibilităţi minunate şi încurajare! În inima omenească, curăţată de toate impurităţile morale, locuieşte preţiosul Mântuitor, înnobilând şi sfinţind întreaga natură şi făcând din om un templu al Duhului Sfânt… Răspunsul Său la credinţa noastră Noi locuim în Hristos printr-o

Continuă să citești Hristos cel lăuntric – Solii pentru tineret

Problemele tinerilor – Ellen White

PROBLEMELE TINERILOR

Tinerii sunt receptivi şi plini de speranţă. – Tinerii sunt receptivi, inventivi, zeloşi şi plini de speranţă. O dată ce ajung să experimenteze binecuvântarea sacrificiului de sine, ei nu se vor mulţumi cu o cunoaştere ocazională a Marelui Învăţător. Domnul va deschide căile înaintea celor care doresc să răspundă chemării Sale. – 6T 471 (1900)

Tinerii trebuie să-şi aleagă destinul vieţii. – Fiecare tânăr îşi decide propria istorie prin gândurile şi simţămintele cultivate în

Continuă să citești Problemele tinerilor – Ellen White

Christos, Izvorul puterii şi vieţii

Când mintea se ocupă de eul propriu, ea se înstrăinează de Hristos, izvorul puterii şi vieţii. De aceea, efortul continuu al lui Satana este de a abate atenţia păcătosului de la Mântuitorul, împiedicând astfel unitatea şi comuniunea sufletului cu Hristos. Cu plăcerile păcatului, grijile, necazurile şi problemele încurcate ale vieţii, greşelile altora sau propriile voastre greşeli şi nedesăvârşiri: cu unele din acestea sau cu toate laolaltă va căuta el să abată mintea voastră de la Hristos.

Continuă să citești Christos, Izvorul puterii şi vieţii

Minte,caracter,personalitate (carte) Ellen White

Minte Caracter Personalitate vol 1 EG White

Continuă să citești Minte,caracter,personalitate (carte) Ellen White

Rugăciunea – meditații și comentarii (Ellen White)

Rugaciunea Ellen G White by dreamwave77